Đại hội Hiệp hội Bất động sản tỉnh Tiền Giang lần thứ I

(ABO) Ngày 30-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang diễn ra Đại hội Hiệp hội Bất động sản tỉnh tiền Giang (gọi tắt là Hiệp hội) lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Quang cảnh đại hội

Tham dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh; nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hưởng; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Đức.

Theo Hiệp hội, trong những năm gần đây, thị trường bất động sản ở tỉnh Tiền Giang phát triển tốt theo đúng định hướng của nhà nước. Tuy nhiên, có tình trạng người dân xây dựng nhà ở theo xu hướng phân lô, bán nền, công tác quản lý quy hoạch cũng gặp nhiều khó khăn.

Hiệp hội được thành lập nhằm mục đích tập hợp các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng có điều kiện trao đổi và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; tránh tình trạng phân lô, bán nền diễn ra thời gian qua để bảo đảm nhà ở của người dân đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, môi trường, quy hoạch nhằm chỉnh trang đô thị.

Hoạt động này cũng là tiền đề để phát triển đô thị, tăng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Tiền Giang lên khoảng 22% theo nghị quyết của Tỉnh ủy. Hiệp hội có 72 thành viên. Đại hội đã thống nhất bầu ra 15 đại biểu vào Ban Chấp hành Hiệp hội Bất động sản tỉnh Tiền Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2022 – 2027; bầu 3 đại biểu vào Ban Kiểm tra Hiệp hội.

Tại phiên họp Ban Chấp hành Hiệp hội lần thứ I, các đại biểu đã thống nhất bầu 5 đại biểu vào Ban Thường vụ Hiệp hội. Nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang Huỳnh Hữu Quyền được bầu làm Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Bất động sản tỉnh Tiền Giang lần thứ I.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh cho rằng, việc thành lập Hiệp hội là rất cần thiết và kịp thời. Hiệp hội vừa là kênh tổng hợp hỗ trợ các hội viên kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang cùng phát triển, vừa góp phần cùng với tỉnh giải quyết những vấn đề phát triển đô thị trong thời gian tới.

Hiệp hội sẽ là cầu nối giữa các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các thành viên, tham vấn cơ quan nhà nước trong việc hoạch định các chính sách phát triển thị trường bất động sản, phát triển đô thị.

Trong nhiệm kỳ này, Hiệp hội cần bám sát tôn chỉ và mục đích đề ra, nhanh chóng ổn định tổ chức, đoàn kết và thu hút được nhiều thành viên tham gia. Hiệp hội phải là cầu nối tin cậy của các thành viên với các cơ quan nhà nước, đảm bảo đề xuất kịp thời với UBND tỉnh, sở, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp bất động sản.

Hiệp hội cần tập trung cho công tác tư vấn, phản biện, nghiên cứu khoa học để từng bước nâng cao vai trò, vị thế. Đồng thời, bám sát quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn năm 2050 chuẩn bị được phê duyệt, bám sát chương trình hành động của Tỉnh ủy, thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045, chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2030…

Nguồn: Báo Ấp Bắc