10 GIÁ TRỊ VĂN HÓA ĐẠI LỢI REALTY

1. Chủ động trong mọi việc : Làm gì cũng phải có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, hành động mạnh mẽ, liên tục kiểm tra cải tiến , tiêu chuẩn hóa thành quy trình chuẩn.

2. Phục vụ khách hàng trên mức mong đợi : Với sự mệnh kết nối người mua và người bán BĐS đến gần nhau hơn Đại Lợi Realty tận tâm và hết mình với khách hàng Không nản chí trong công việc,tận tâm với khách hàng.

3. Chịu trách nhiệm 100%: Mình làm việc gì phải chịu trách nhiệm với công việc của mình cũng như nhiệm vụ mình được giao phó có như vậy bản thân mới trưởng thành và lớn mạnh lên được.

4. Kỷ luật: mỗi thành viên phải có tính kỷ luật, kỷ luật với bản thân, kỷ luật với tập thể thì mới phát triển và lớn mạnh được.

5. Đoàn kết là sức mệnh :”Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao” mỗi thành viên là anh chị em trong một gia đình. Luôn yêu thương và làm việc cùng nhau; cùng chia sẻ khó khăn, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.

6. Khách hàng là mục tiêu: Chúng ta chỉ thành công khi khách hàng thành công.

7. Uy Tín: Đặt uy tín, xem uy tín như mạng sống của mình trong công việc và đối với khách hàng.

8. Trung thực: Trung thực với lãnh đạo, với đồng nghiệp, với khách hàng.

9. Tốc độ: Bán hàng cho khách hàng đang gấp cần phải nhanh, thần tốc đây là văn hóa không thể thiếu của người môi giới.

10. Học tập – Phát triển: Đại Lợi giúp mỗi thành viên luôn nỗ lực học hỏi, học tập và xây dựng phát triển, tạo điều kiện để mỗi nhân sự trong công ty có thể phát triển vươn xa hơn trong tương lai.