Chốt mức lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội dành cho các khoản vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở là 4,8%/năm.

Ngày 10-5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 486 về mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua nhà ở xã hội (NƠXH), xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10-5-2023 đến ngày 31-12-2024.

Theo đó, mức lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ để mua, thuê mua NƠXH, xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 100/2015 về phát triển và quản lý NƠXH, khoản 10 Điều 1 của Nghị định số 49/2021 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015 là 4,8%/năm.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất liên quan.

Trước đó, ngày 3-4, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng đã ký Quyết định 338 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030.

Nội dung đề án thể hiện cả nước phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ NƠXH các địa phương hoàn thành khoảng 1.062.200 căn. Trong đó, giai đoạn 2021 – 2025 hoàn thành khoảng 428.000 căn; giai đoạn 2025 – 2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.

Có thể bạn quan tâm